AL HET NIEUWS UIT DIKSMUIDE

Koppel op terugweg van bedrijfsfeest redt drie bewoners uit uitslaande brand

PERVIJZE, DIKSMUIDE – Om 1.35 uur zaterdagmorgen heeft het fel gebrand in een woning langs de Veurnestraat in Pervijze bij Diksmuide. Het vuur werd opgemerkt door een koppel, op terugweg van een personeelsfeest in Diksmuide, dat met de wagen passeerde. De twee verwittigden de brandweer en de bewoners. Ook de buren haalden ze uit bed. Een koppel en hun zoon konden daardoor het brandend huis ongedeerd verlaten. De brandweer van de zone Westhoek moest niet alleen optornen tegen het uitslaand vuur, maar ook tegen de telkens weer aanwakkerende wind. Er moest ook zaterdagvoormiddag weer worden uitgerukt om opnieuw te blussen. Het dak en de bovenverdieping van het huis brandden volledig uit. De woning is onbewoonbaar. Het aanpalend huis kon gevrijwaard worden. De inwoners, die tijdens het blussen opgevangen werden door buren, konden rekenen op de inzet van burgemeester Laridon van Diksmuide om opvang te regelen. Het West-Vlaams parket stelde geen deskundige aan omdat, volgens de brandweercommandant, alles in de richting van een accidentele brand wijst, die ontstond in de keuken. ©indiksmuide.be

180 nieuwe woningen vlakbij Diksmuids historisch centrum

DIKSMUIDE - Vlakbij het historisch stadscentrum van Diksmuide worden 180 woningen gerealiseerd. Zopas gingen de nieuwe infrastructuurwerken voor de nieuwe Tuinwijk van start. Burgemeester Lies Laridon, Geert Sanders van de West-Vlaamse Intercommunale, Daniël Vanpoucke van De Mandel en Frans Verhegge van de Woonmaatschappij IJzer en Zee gaven de aanzet. Het woonproject telt zowel sociale koopwoningen, huurwoningen en appartementen als sociale en vrije kavels en heeft een oppervlakte van 7 hectare. De gronden zijn die van het vroegere voetbalveld bij de Tuinwijk, op wandelafstand van het Diksmuidse stadscentrum. «Er wordt zoveel als mogelijk gezorgd voor een gevarieerde mix van woontypes,» benadrukt Geert Sanders, algemeen directeur de WVI, die 105 bouwkavels op de markt brengt, waarvan 12 voor open bebouwing, 70 voor halfopen bebouwing en 23 voor gesloten bebouwing. Bovendien is het een mix van sociale en vrije kavels waarbij de grootte varieert van 200 m² tot 500m². Naast bouwrijpe grond, realiseert bouwmaatschappij De Mandel ook 16 sociale huurwoningen en 22 sociale appartementen. De woonmaatschappij IJzer en Zee realiseert 12 sociale koopwoningen en de private ontwikkelaar Covemaeker uit Diksmuide nog eens 25 koopwoningen.

In een centrale groene zone komt er een waterbufferbekken en worden er bomen en struiken geplant, speeltoestellen voor kinderen geplaatst en een petanquebaan en picknickbank gerealiseerd. Er komt geen doorgaand verkeer, maar fietsers en voetgangers kunnen via de Tuinwijk en Rijkswachtstraat de bouwplaats bereiken en er worden paden voorzien voor de trage weggebruikers.

Geïnteresseerde kandidaat-kopers, kunnen zich reeds wenden tot wvi.be, mandel.be of ijzerenzee.be. ©indiksmuide.be – beelden van de diverse bouwheren

College zendt leerlingen naar huis na baldadigheden op viering 100 dagen

DIKSMUIDE – De directie van het Sint-Aloysiuscollege op de Wilgendijk in Diksmuide heeft vrijdag de viering van 100 dagen geschrapt bij het zien van de vernielingen die een 30-tal jongeren in de school hadden aangericht. De groep klom in de nacht van donderdag op vrijdag over de schoolpoort en trok meteen naar de kluisjesruimte en de speelplaats om vandalenstreken uit te halen. De ravage was groot. Vuilbakken waren opgegooid, er werd graffiti op de ramen aangebracht en een aantal kluisjes van leerlingen werden opengebroken. Er werden – valk voor de examens - cursussen rond gegooid en vernield. «We willen een krachtig signaal geven dat we dit echt niet aanvaarden,» aldus directrice Isabelle De Keyser. ©indiksmuide.be

Kwaliteitslabel voor Toerisme Diksmuide en Museum aan de IJzer

DIKSMUIDE - Westtoer kent het Q-label toe aan de toeristische dienst van Diksmuide en het Museum aan de IJzer. Het kwaliteitslabel blijft drie jaar gelden. Diksmuide haalde het label ook al in 2016. «Het toeristische Q-label van Westtoer is de bevestiging van de kwaliteit van de dienstverlening. Dit keer konden ook toeristische attracties en musea deelnemen. Daarom stapte het Museum aan de IJzer in en behaalde eveneens het Q-label. Tijdens een opleiding van Westtoer kregen de dienst toerisme en het Museum aan de IJzer een overzicht van wat er impact heeft op de beleving van de bezoekers. De medewerkers kregen een antwoord op vragen als ‘Hoe ervaren zij de bezoekers onze dienstverlening?’ en ‘Wat is voor han belangrijk en waarom?’ Westtoer reikte een aantal praktische tools en meetinstrumenten aan om de klanttevredenheid te meten. De uitwisseling van ervaringen met andere toeristische spelers verruimde de blik. Na de opleiding volgde er een begeleiding op maat door een coach. Er kwam ook een mystery visitor over de vloer. De evaluatie van was voor Diksmuide positief,» aldus de toeristische dienst.

De dienst toerisme hoopt tegen eind 2021 meerdere Diksmuidse toeristische spelers te overtuigen deel te nemen aan het Q-traject. Dan kunnen ook logiesverstrekkers voor het eerst deelnemen, en kan de dienst toerisme samen met het Museum aan de IJzer een verlenging aanvragen. Westtoer heeft acht musea en attracties uit de Westhoek een Q-label overhandigd. 22 toeristische actoren kregen een verlenging. ©indiksmuide.be – foto Toerisme Diksmuide

350 vrijwilligers ruimen het zwerfvuil op in Diksmuide

DIKSMUIDE – De Diksmuidelingen houden van nette straten en bermen zonder zwerfvuil. Dat bewijzen ze op zaterdag 23 maart, wanneer meer dan 350 vrijwilligers, verdeeld over 22 projecten, deelnemen aan de zwerfvuilactie in Diksmuide. Die 350 vrijwilligers zullen samen meer dan 160 kilometer weg of 320 kilometer wegbermen vrijmaken van zwerfvuil. Elke vereniging engageert zich om telkens 8 kilometer weg op te ruimen. Daarvoor ontvangen ze de «entoesiasmepremie» van IVVO, een cheque van 200 euro. De stedelijke milieuraad van Diksmuide, die zelf ook mee zwerfvuil raapt tijdens de actie, geeft aan iedere vereniging extra 30 euro als bedanking. Met het geld kunnen de verenigingen, na het opruimen, een drankje nuttigen in hun plaatselijk cafeetje of ontmoetingscentrum of lokaal. De deelnemende verenigingen zijn: Gezinsbond Diksmuide, Bewonersplatform Oostkerke, Run4all, Waftodo Diksmuide, KVLV Leke, De vliegvissers IJzervallei, Oxfam Wereldwinkel, Tuinhier Leke/Keiem, Smude tafeltennis- en wandelclub, Feestcommissie Nieuwkapelle, Vriendenkring De Stille Genieters Lampernisse, BO De Kim Diksmuide, Milieuraad – werkgroep Trage Wegen, Scouts Zannekin Diksmuide, KWB Woumen, Dorp Sint-Jacobskapelle, Chiro Keiem, Vrije Basisschool Woumen, Mos Werkgroep Sint-Aloysiuscollege, VLadslo Leeft, Vrije basisschool Beerst en Ouderraad Beerst

Het stadsbestuur bestelde voor de zwerfvuilactie 350 paar handschoenen, 100 extra grijpers en 100 extra fluohesjes bij Mooimakers.be. Ze stelt dit materiaal gratis ter beschikking voor de verenigingen die deelnemen aan de zwerfvuilactie. De stedelijke reinigingsdienst zal nadien twee volle dagen rondrijden om honderden zakken en tientallen grote stukken afval op te halen. Daarna wordt het afval op dinsdagavond 26 maart gewogen. ©indiksmuide.be

.